Sharp Jobb

Jobb

Vi eftersträvar inte bara att växa och utöka vår affär. Vi vill att våra unika och innovativa tekniska lösningar ska bidra positivt till kulturer och skapa fördelar och välfärd för människor över hela världen. Vi har som målsättning att växa tillsammans med våra anställda, att uppmuntra och hjälpa dem att nå sin fulla potential och därmed förbättra sin levnadsstandard.

Vår kommande framgång är direkt kopplad till framgången hos våra kunder, partners och aktieägare ... ja, till hela Sharp-familjen.

Vi har ett stort antal intressanta befattningar där din erfarenhet och kompetens kan komma väl till pass, oavsett om du arbetar inom sälj, support, administration, som specialist eller ledare hos oss. Kontakta oss gärna om du har ambitioner och vill delta i våra spännande framtidsplaner.

Sharp arbetar för rättvisa och mot diskriminering i anställnings- och urvalsprocesser. Vi säkerställer att inga arbetssökande utsätts för diskriminerande behandling vare sig direkt eller indirekt, varken på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, relegion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning.

Sharp är unikt.
Du är unik.
Be Original.
Om oss
Lediga tjänster
Kontakta oss